Przeglądy Rejestracyjne Wieliczka

Akceptujemy płatności kartą.

Wystawiamy Faktury VAT, bądź paragon do każdego badania.Ceny przeglądów są cenami urzędowymi i są jednakowe na wszyskich  Stacjach Kontroli Pojazdów.

Ceny w cenniku określone są na podstawie cennika badań technicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2009 r. (Dz.U. nr 155 poz. 1233) oraz z dnia 29.09.2004 r. ( Dz.U. nr 223 poz.2261):


Okresowe badania techniczne

 
samochód osobowy, ciężarowy i specjalny do 3,5 t 98,00 PLN
samochód osobowy, ciężarowy i specjalny do 3,5 t z instalacją gazową 161,00 PLN
samochód osobowy używany jako taksówka (TAXI) 140,00 PLN
samochód osobowy używany jako taksówka (TAXI)  z instalacją gazową 203,00 PLN
 samochód osobowy do nauki jazdy 146,00 PLN
samochód osobowy do nauki jazdy z instalacją gazową 209,00 PLN
motorower 50,00 PLN
motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 PLN
   
 

Dodatkowe badania techniczne pojazdu

 
po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego za określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20,00 PLN**
po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne) 94,00 PLN
po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego - dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00 PLN
który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00 PLN
który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00PLN
do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00 PLN
o którym mowa w art.81 ust. 11 plk.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00 PLN
skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60,00 PLN
skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynik, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00 PLN
prawidłowości przystosowania do ciągnięcia przyczepy 35,00 PLN
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym  dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 21,00 PLN
W przypadku wpisu badania technicznego w dowód rejestracyjny zgodnie z rozporządzeniem MSW z dnia 16.04.2012r (Dz.U. z dnia 25.04.2012 r. poz. 447) pobierana jest opłata ewidencyjna w kwocie 1,00 zł.                                                     

** w przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat za określone usterki była by większa od opłaty za badanie okresowe pobiera się opłatę jak za badanie okresowe pojazdu.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i są podane w polskich złotych.WAŻNE: 

  1. Zgłaszając pojazd do badania techniczengo zabierz ze sobą dowód rejestracyjny  lub pozwolenie czasowe, a także aktualne poświadczenie badania zainstalowanych w pojeździe urządzeń podlegających dozorowi technicznemu     (np. zbiornika gazu LPG, windy załadowczej)
  2. Na przedniej szybie musi znajdować się nalepka identyfikacyjna (nie dotyczy pojazdów z rejestracja czasową lub         z  zagranicy), a tablice rejestracyjne pojazdu  muszą być homologowane i legalizowane.
  3. Badanie techniczne to okazja do wykrycia usterek w  samochodzie, których na co dzień nie zauważamy, a które mogą zagrażać bezpieczeństwu oraz środowisku naturalnemu.
Copyright Nazwa.pl